|   


Vakantie dagen
nog geen dagen bekend

lk ben er om mensen te helpen niet om ze af te schrikken

paragnosten, helderzienden, magnetiseurs en meer van die dergelijke mensen staan voor de buitenwereld vaak te boek als twijfelachtig. para-normaal begaafd, worden ze ook wel genoemd, hoewel een groot deel van de mensen ze liever para-abnormaal zou noemen.

Eigenlijk is het wel te begrijpen dat mensen zo reageren. Het is beangstigend wanneer mensen dingen verklaren of gebeurtenissen zien waar geen aanleiding voor is, maar die later toch waarheid worden.

Toch moeten we van dat idee af. Para-normaal begaafde mensen willen vaak hun diensten aan de mensheid aanbieden en het is Jammer dat er niet meer gebruik van gemaakt wordt. De aanwijzingen

"Wanneer mensen mij consuleren dan voel ik de lichameliike conditie van die persoon in mij: ik zoek middels handoplegging contact met de persoon. Geen merkwaardige toestanden , niemand hoeft zich te ontkleden, handoplegging is voldoende. Doordat ik direct contact heb met de toestand van mijn patiŽnt, kan ik snel een praktische diagnose stellen. Wanneer ik merk dat mensen ernstig ziek zijn, dan stuur ik ze direct door naar de dokter, eventuele medicijnen worden door mij niet voorgeschreven" zo verklaart Mevr. Olde Daalhuis.

Mevr. Olde Daalhuis is, zoals paranormaal begaafde mensen, met haar gave geboren. Als kind had ze verschillende verschijningen. Bij een amandeloperatie, die plaats vond toen ze dertien jaar was, is ze uit haar lichaam getreden.

"Wanneer mensen bij me komen, stel ik ze eerst gerust. Ik laat ze praten over hun problemen, maar ik weet al wat hen mankeert, zonder dat ze mij iets hebben verteld. lk behandel in principe alle ziekten. Dat kan varieren van reuma-patiŽnten tot mensen die last hebben van migraine, of mensen die overspannen zijn. Na gelang de ernst van de klachten zal een patiŽnt me vaker moeten bezoeken. De kosten zijn minimaal. Eigenlijk zou ik het liever gratis doen maar de mensen willen wat geven wanneer ze een succesvolle behandeling hebben ondergaan. Doordit bedrag geef ik ook minder draagkrachtigen de kans mij te bezoeken. lk werk bovendien nauw samen met artsen in de omgeving. Vaak krijg ik mensen via een arts doorgestuurd terwijl ik ook mensen doorstuur. Er bestaat dus een wisselwerking tussen de gevestigde medici en mensen die een bepaald verlengstuk van deze medici zijn"

Mensen die niet bij machte zijn mevr. Olde Daalhuis te bezoeken, bijv. omdat ze bedlegering zijn, kunnen zich middels een foto laten behandelen, de zogenaamde psychmetrie.